داده پردازان هوشمند ایلیا

دستگاه چاپ تمام رنگی شرکت پنساره

دستگاه چاپ تمام رنگی شرکت پنساره

موضوع این پروژه ساخت و راه اندازی سیستم کنترل ماشین چاپ کارتن می باشد.
در این سیستم ار PLC شرکت OMRON استفاده شده است که کار کنترل موتورهای AC و Valveها و مدیریت کلی ماشین را برعهده دارد.
همچنین برای کنترل سیلندرهای چاپ از تعداد 14 عدد سرو موتور و درایو که توسط Motion Controller سری Trajexia شرکت OMRON کنترل می شود، استفاده شده است. دز این سیستم از تغداد 7 عدد HMI سری NQ شرکت OMRON که توسط شبکه NT-LINK به یکدیگر متصل هستند حهت مانیتورنگ استفاده شده است. همچنین از شیکه DeviceNet برای انتقال اطلاعات به PLC استفاده شده است.دوره
پیش نیاز
مدت
(ساعت)
مباحث
ثبت نام
PLC مقدماتی
-
16
PLC پیشرفته
PLC مقدماتی
16
مشاهده
HMI
PLC مقدماتی
16
اینورتر
-
16
Servo
-
16
مشاهده
سنسور
-
16

کپی رایت © شرکت داده پردازان 2013. همه حقوق محفوظ است.

findessay.org
adulttorrent.org/
www.findessay.org
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir