داده پردازان هوشمند ایلیا

دستگاه اره تیزکنی شرکت دنیت

دستگاه اره تیزکنی شرکت دنیت

دف از این پروژه طراحی سیستم کنترل PLC جهت ماشین اره تیزکنی می باشد. در این پروژه از PLCهای شرکت OMRON سری CJ1 استفاده شده است.دوره
پیش نیاز
مدت
(ساعت)
مباحث
ثبت نام
PLC مقدماتی
-
16
PLC پیشرفته
PLC مقدماتی
16
مشاهده
HMI
PLC مقدماتی
16
اینورتر
-
16
Servo
-
16
مشاهده
سنسور
-
16

کپی رایت © شرکت داده پردازان 2013. همه حقوق محفوظ است.

www.haken.jpn.org/
youtube.com
bizacademy.nikkei.co.jp/
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir