داده پردازان هوشمند ایلیا

لیست پروژه هادوره
پیش نیاز
مدت
(ساعت)
مباحث
ثبت نام
PLC مقدماتی
-
16
PLC پیشرفته
PLC مقدماتی
16
مشاهده
HMI
PLC مقدماتی
16
اینورتر
-
16
Servo
-
16
مشاهده
سنسور
-
16

کپی رایت © شرکت داده پردازان 2013. همه حقوق محفوظ است.

rabota.ua
kiev.glo.ua
ryica.jp
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir