داده پردازان هوشمند ایلیا

دوره های آموزشی

دوره
پیش نیاز
مدت
(ساعت)
مباحث
ثبت نام
PLC مقدماتی
-
24
ثبت نام
PLC پیشرفته
PLC مقدماتی
24
مشاهده ثبت نام
HMI
PLC مقدماتی
16
ثبت نام
اینورتر
-
24
ثبت نام
Servo
-
24
مشاهده ثبت نام
سنسور
-
16
ثبت نام

تقویم آموزشی 6 ماهه اول سال 1399

دوره
فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
PLC مفدماتی
-

-

7-9 4-6 1-3
5-7
PLC پیشرفته
- - - 11-13 - 12-14
HMI
-
- 15-16 - 9-10 -
اینورتر

-

-

-

21-23
18-20
 15-17
19-21
Servo
- - 28-30

 25-27

22-24

26-28

سنسور
-
-
- 21-22  - -
شبکه های صنعتی
-
-
-
14-16
18-20 8-10
PLC-HMI-Inverter
-
-
- 7-9 29-31  22-24

خبرها

Get support

کپی رایت © شرکت داده پردازان 2020. همه حقوق محفوظ است.

dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir