داده پردازان هوشمند ایلیا

دوره های آموزشی

دوره
پیش نیاز
مدت
(ساعت)
مباحث
ثبت نام
PLC مقدماتی
-
24
ثبت نام
PLC پیشرفته
PLC مقدماتی
24
مشاهده ثبت نام
HMI
PLC مقدماتی
16
ثبت نام
اینورتر
-
24
ثبت نام
Servo
-
24
مشاهده ثبت نام
سنسور
-
16
ثبت نام

تقویم آموزشی 6 ماهه اول سال 1396

دوره
فروردین
اردیبهشت
خرداد تیر مرداد شهریور
PLC مفدماتی
-

5-7

3-5 8-10
20-22
25-27
PLC پیشرفته
- 1-3 - 4-6 2-4 -
HMI
-
- 20-22 - 9-11 -
اینورتر

14-16

28-30

12-14

26-28

17-19
1-3
6-8
27-29
18-20
Servo
7-9 19-21 24-26

1-3

22-24

13-15 4-6
سنسور
-
22-24
-
-
16-18 -
شبکه های صنعتی
-
15-17
-
-
23-25 -
PLC-HMI-Inverter
17-19
-
13-15 11-13 - 7-9

خبرها

Get support

کپی رایت © شرکت داده پردازان 2013. همه حقوق محفوظ است.

adulttorrent.org/
slowtorrent.com/
slowtorrent.com/
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir