داده پردازان هوشمند ایلیا

دوره های آموزشی

دوره
پیش نیاز
مدت
(ساعت)
مباحث
ثبت نام
PLC مقدماتی
-
24
ثبت نام
PLC پیشرفته
PLC مقدماتی
24
مشاهده ثبت نام
HMI
PLC مقدماتی
16
ثبت نام
اینورتر
-
24
ثبت نام
Servo
-
24
مشاهده ثبت نام
سنسور
-
16
ثبت نام

تقویم آموزشی 6 ماهه دوم سال 1396

دوره
مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
PLC مفدماتی
-

5-7

3-5  - 5-6 
 -
PLC پیشرفته
- 1-3 - 18-20  -
HMI
-
- 20-22 - 10-11
اینورتر

14-16

28-30

12-14

26-28

17-19
21-22
 
26-27 
17-18 
Servo
7-9 19-21 24-26

 

 -

28-29

 3-4

24-25

سنسور
-
22-24
-
-
 - -
شبکه های صنعتی
-
15-17
-
-
12-13  -
PLC-HMI-Inverter
17-19
-
13-15  - -  -

خبرها

Get support

کپی رایت © شرکت داده پردازان 2013. همه حقوق محفوظ است.

adulttorrent.org/
slowtorrent.com/
slowtorrent.com/
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir
dadehpardazan.ir